Algemene voorwaarden

Wij aanvaarden uitsluitend expeditie-opdrachten. Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX, laatste versie zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, Rotterdam, Breda en Arnhem inclusief de daarin opgenomen arbitrageclausule. De voorwaarden bevatten een beperking van onze aansprakelijkheid.