PRIVACY POLICY


Dit is de privacy policy van EWF B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24355066. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u onder andere de website http://www.eastwestforwarding.com/nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


In deze privacy policy wordt de website http://www.eastwestforwarding.com/nl aangeduid als: de website.

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  • Wanneer u de website bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
  • een werknemer bent;
  • via het contactformulier contact met ons opneemt.
  • Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:
  • Cookies / Google Analytics
  • Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
  • naam;
  • e-mailadres;
  • Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
  • contact met u op te nemen of te onderhouden;
  • de dienstverlening te verbeteren.
  • Technische analyse uit te voeren
 2. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie
  • Voor meer informatie over het gebruik van door ons en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de cookie-manager (info@eastwestforwarding.com).
  • Wanneer in het kader van uw bezoek informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.
 3. Informatie, wijziging en bezwaar
  • U kunt contact opnemen met ons info@eastwestforwarding.com voor:
  • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
  • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
  • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.
 4. Derden
  • Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 5. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
  • Onze verwerking van persoonsgegevens is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 6. melding aan betrokkene
  • U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 7. Wijzigingen privacy policy
  • Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.